Πλοήγηση

Επικαιρότητα

 
 
 


Η COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ αναλαμβάνει με αποδεδειγμένη ΕΠΙΤΥΧΙΑ την επικοινωνιακή στήριξη , προβολή και προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων Επιστημονικών Εταιρειών, Ομοσπονδιών, Συλλόγων, Εμπορικών Εταιρειών, Φαρμακευτικών και Ιατρικών Εταιρειών, Ημερίδων, Συμποσίων, Συνεδρίων, Εκθέσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων.
Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε :

  • Τη δημιουργία στρατηγικής για την επικοινωνιακή στήριξη , προβολή και προώθηση του «προϊόντος» η των υπηρεσιών του πελάτη .

  • Την επιλογή της μορφής του προγράμματος επικοινωνίας.

  • Την επιλογή των ΜΜΕ τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να υπάρξει το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

  • Τη δημιουργία , ανάπτυξη και διάχυση του μηνύματος στα ΜΜΕ.

  • Την προετοιμασία και εκπαίδευση του πελάτη για αντιμετώπιση κρίσης.

  • Την προετοιμασία και εκπαίδευση του πελάτη για την εμφάνιση του στα ΜΜΕ.

  • Την προβολή του στα ΜΜΕ.

  • Τη δημιουργία Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.