450000
2013-01-11 10:28:37

 

 

                                                                                                                      Αθνα    7  Ιανουαρου 2013

 

 

                                                                              ΔΕΛΤΙΟ        ΤΥΠΟΥ

Περισστερα απ 450.000 κατγματα ισχου, λγω πτσης ηλικιωμνων ατμων, χουμε κθε χρνο στην Ευρπη. Στην Ελλδα ο  ετσιος αριθμς των ηλικιωμνων (70 και πλον χρνων) με κταγμα ισχου κυμανεται μεταξ 15.000 με 20.000 !!!

Αυτ τονζει, με αφορμ την περπτωση του πρην πρωθυπουργο κ Μητσοτκη, ο Δρ. Γεργιος Δημκης Ορθοπαιδικς Χειρουργς  Τραυματολγος.

Σμφωνα με τους επιστμονες τα κατγματα του ισχου εναι τα πιο επικνδυνα κατγματα  και  για τους ασθενες αυτος η χειρουργικ αποκατσταση εναι μονδρομος. Παρλα αυτ η θνηττητα των ηλικιωμνων αυτν ασθενν τα δο πρτα χρνια μετ την εγχερηση φτνει το 50%, λγω επιπλοκν και μνο να 30% των ασθενν επανρχονται στην πρτερη κινητικ δραστηριτητ τους και την ποιτητα ζως τους.

Η συχντητα εκδλωσης καταγμτων του ισχου αυξνεται γεωμετρικ με την ηλικα. Εκτς απ τις οικονομικς συνπειες των καταγμτων ισχου χουμε και σοβαρ αναπηρα των ασθενν αυτν, με μεγλες ψυχοκοινωνικς συνπειες.

Τα κατγματα του ισχου  χωρζονται σε διατροχαντρια και υποκεφαλικ.

«Σμερα, τονζει ο Δρ. Δημκης η χειρουργικ αντιμετπιση των καταγμτων αυτν γνεται με σγχρονες τεχνικς, ελχιστης επεμβατικτητας, για να μειωθον οι επιπλοκς και να αποφευχθε η μετεγχειρητικ χωλτητα. Μια απ  τις τεχνικς αυτς,  με θεαματικ αποτελσματα, εναι η AMIS (πρσθια ελχιστα επεμβατικ χειρουργικ του ισχου) που χει εφαρμογ σε υποκεφαλικ κατγματα».

 Τα θεαματικ αποτελσματα της νας μεθδου οφελονται κυρως στον τρπο προσπλασης του ισχου, καθς δεν τραυματζονται καθλου οι μυς, τα αιμοφρα αγγεα και τα νερα του ποδιο.

 «Εκτς απ το δρμα, αναφρει ο κ  Δημκης κατ τη διρκεια της επμβασης ουσιαστικ δεν κβουμε κποιον λλο ιστ μχρι να φτσουμε στην ρθρωση του ισχου. Απλ απωθομε τους μυς, χωρς να τους τραυματζουμε».

            ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ AMIS

Πολλ και ποικλα εναι τα πλεονεκτματα που προσφρει η να χειρουργικ μθοδος AMIS στους ασθενες με πρβλημα ισχου. Τα κυριτερα εναι:

Ø Μειωμνος μετεγχειρητικς πνος σε σγκριση με “συμβατικς” επεμβσεις, γιατ δεν κβονται μες.

Ø Συντομτερη αποκατσταση. Η ρθια στση και το περπτημα με πατερτσες  μπορε να αρχσει λγες ρες μετ το χειρουργεο.

Ø Μικρτερη παραμον στο νοσοκομεο

Ø Μικρ ουλ του δρματος. Η τομ του δρματος εναι 6 με 8 cm, σε αντιδιαστολ  με τα 15cm  της «συμβατικς» επμβασης

Ø Ταχτερη επιστροφ στις καθημερινς δραστηριτητες

Ø Λιγτερη απλεια αματος, λγω της διατρησης των μυν.

 Οι μεταγγσεις εναι σπνιες, και ο σχηματισμς θρμβων αματος στα πδια (εν τω βθει φλεβικ θρμβωση) εναι δυνητικ λιγτερο πιθανς

Ø Μειωμνος κνδυνος εξρθρωσης. Η διατρηση των μυν βελτινει την σταθερτητα του ισχου σημαντικ. Ο κνδυνος εξρθρωσης εναι ελχιστος και ο μετεγχειρητικς περιορισμς των κινσεων, που συνθως συνιστται σε λλες τεχνικς, δεν εναι απαρατητος

Ø Αποτροπ της χωλτητας.  Ελαχιστοποιντας τη βλβη των μυν και των νερων, μεινονται οι πιθαντητες χωλτητας.

Ø Συντομτερη επιστροφ στη φυσιολογικ ζω  Η πλειοψηφα των χειρουργημνων  μπορε να οδηγσει αυτοκνητο δο εβδομδες μετ την επμβαση.

Σμφωνα με συγκριτικς μελτες που γιναν στην Ελβετα, οι περισστεροι  απ τους ασθενες οι οποοι  υποβλθηκαν σε ολικ αρθροπλαστικ ισχου  με τις κλασικς (οπισθοπλγια πλγια) προσπελσεις, να χρνο μετ παρουσασαν ινδη εκφλιση του μσου γλουτιαου μυ, που εναι ο βασικτερος μυς του ισχου. Αντθετα οι ασθενες που υποβλθηκαν σε επμβαση με προσπλαση ΑΜΙS παρουσασαν ανατομα παραπλσια με την φυσιολογικ. Τλος η AMIS μπορε να εφαρμοσθε και σε  κατγματα του ισχου, με τα δια πλεονεκτματα.   www.advancedorthopedics.gr.                     

Τηλ.  210 6416016, 210 7016634, Κιν. 6945 797 797

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 6932232466, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.     FAX:  210 5058795.  www. cosmosep. gr.