.
2014-03-13 10:08:09

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Αθνα 6 Μαρτου 2014.

 

 

 

 

                                   ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

 

«Η γκαιρη διγνωση και η τακτικ παρακολοθηση μπορε να σσει την ραση των ασθενν που πσχουν απ γλακωμα».

Αυτ εναι το φετιν μνυμα της Παγκσμιας Οργνωσης Γλαυκματος  και της Παγκσμιας νωσης Πασχντων απ Γλακωμα  με την ευκαιρα  της παγκσμιας εβδομδας γλαυκματος ( 9 με 15 Μαρτου 2014).

Κι αυτ γιατ περισστεροι απ 4,5 εκατομμρια νθρωποι στον κσμο χουν τυφλωθε μχρι σμερα απ γλακωμα, εν ο αριθμς αυτς εκτιμται τι θα ξεπερσει τα 11,2 εκατομμρια το 2020!

«Το γλακωμα εναι η δετερη πιο κοιν αιτα τφλωσης παγκοσμως  και μνο η γκαιρη διγνωση και η τακτικ παρακολοθηση μπορον να βοηθσουν τους πσχοντες να μη τυφλωθον» τονζει ο διαπρεπς  χειρουργς οφθαλματρος,  Διδκτωρ της Ιατρικς Σχολς  Αθηνν κ. Ιωννης Α. Μλλιας.

Σμφωνα με τα στοιχεα της Παγκσμιας Οργνωσης Γλαυκματος  το 2010 παγκσμια πασχαν απ γλακωμα 60 εκατομμρια νθρωποι, εν υπολογζεται τι με την γρανση του πληθυσμο  το 2020 θα πσχουν   80 εκατομμρια. Αξζει να σημειωθε τι λγω του γεγοντος τι η πθηση παραμνει ασυμπτωματικ στα αρχικ στδια το 50 %  των γλαυκωματικν ασθενν στις αναπτυγμνες χρες  αγνοον την παρξη της πθησης τους, εν το ποσοστ αυτ μπορε να φτνει και το 90% στις χρες του τρτου κσμου.

Το γλακωμα εναι  πθηση η οποα προσβλλει τα οπτικ νερα του ματιο, τα οποα μεταδδουν τα οπτικ ερεθσματα  στον εγκφαλο και συγκεκριμνα στον ινιακ λοβ του εγκεφλου, που εδρεει το κντρο της ρασης . Η πθηση εμφανζεται συνθως σε ασθενες της 3ης ηλικας, αν και σπανιτερα μπορε να εμφανιστε σε νους ανθρπους καθς επσης και σε παιδι.

 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΟΧΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΓΛΑΥΚΩΜΑ

 

Ø Κληρονομικο

Ø Αρτηριακ υπρταση και σακχαρδης διαβτης

Ø Ιστορικ οφθαλμικο τραματος

Ø Μακροχρνια τοπικ συστηματικ χρση κορτιζνης

Ø Μυωπα

Ø Ηλικα νω των 40χρνων

Ø Μαρη φυλ

  «Η κυριτερη αιτα για την προσβολ του οπτικο νερου  εναι η αυξημνη πεση του ματιο» αναφρει ο κ Μλλιας και προσθτει «Αν η νσος  παραμενει ανεξλεγκτη, συχν οδηγε σε τφλωση». Υπρχουν και περιπτσεις ασθενν στους οποους εμφανζεται το γλακωμα παρ το γεγονς τι η ενδοφθλμιος πεση παραμνει σε φυσιολογικ εππεδα, δηλαδ κτω απ 21mmHg  ( γλακωμα φυσιολογικς πεσης).

Σμφωνα με τους επιστμονες σε πολλς περιπτσεις η πθηση αυτ στα αρχικ σταδα δεν προκαλε συμπτματα. τσι σε αρκετος ασθενες η πθηση   διαγινσκεται  ταν χουν υποστε σοβαρ απλεια της ρασης. Γι αυτ το γλακωμα ονομζεται <<πουλος κλφτης της ρασης>>, διτι  η βλβη ταν χει επλθει εναι μη αναστρψιμη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΤΟΥ  ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΟΣ

«Ο καλτερος τρπος για την αντιμετπιση του γλαυκματος εναι η γκαιρη διγνωση. Γι αυτ εναι σημαντικ λοι οι νθρωποι να εξετζονται προληπτικ  μα φορ τον χρνο, για να μετρ ο οφθαλματρος την ενδοφθλμιο πεση και να ελγχει την κατσταση των οπτικν νερων» καταλγει ο κ. Μλλιας.

Η αντιμετπιση του γλαυκματος, ταν αυτ διαγνωστε γκαιρα μπορε να γνει με φαρμακευτικ αγωγ αλλ και χειρουργικ επμβαση.

 Η μεωση της πεσης του ματιο εναι το κυριτερο πλο για την αντιμετπιση του γλαυκματος. Σε αρχικ στδια γνεται προσπθεια μεωσης με κολλρια.

Σε περιπτσεις ασθενν οι οποοι παρουσιζουν δυσανεξα στην χρση των κολλυρων, η πεση του ματιο μπορε να  ρυθμιστε με ειδικ laser (Selective Laser Trabecouloplasty).

ταν η πεση δεν μπορε να ρυθμιστε με φρμακα η με laser  ττε μπορε να γνει με μικροχειρουργικ αντιμετπιση (τραμπεκουλεκτομ) με σκοπ  την παρκαμψη της αποχτευσης του υδατοειδος υγρο απ τον πσχοντα οφθαλμ.

 Σε περιπτσεις που χουν προηγηθε λλες επεμβσεις στο μτι και η πιθαντητα επιτυχας της τραμπεκουλεκτομς κρνεται απ τον γιατρ τι εναι μειωμνη, μπορε να γνει αντιγλαυκωματικ επμβαση με τοποθτηση αντιγλαυκωματικς βαλβδας. Οι επεμβσεις αυτς μπορον να πραγματοποιηθον σε χειρουργεο μιας ημρας και απαιτον συχν οφθαλμολογικ παρακολοθηση απ τον θερποντα οφθαλματρο, για τη διγνωση και αντιμετπιση πιθανν επιπλοκν.

Απ μελτες που χουν γνει, το περπτημα και η αερβιος σκηση δρουν ευεργετικ στην μεωση της ενδοφθαλμου πισεως, εν αντιθτως η συστηματικ ρση βαρν μπορε να οδηγσει σε αξηση της ενδοφθαλμου πισεως. Εναι σημαντικ για λους μας η προληπτικ οφθαλμολογικ εξταση και κρνεται επιβεβλημνη σε σους κληρονομικ ιστορικ γλαυκματος.

www.malliaseye.gr,      210-9320215

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 6932232466, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.     FAX:  210 5058795.  www. cosmosep. gr

FACEBOOK: Cosmos Επικοινωνα

TWITTER: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.