2014-03-31 17:37:18

 

 

                                                                                                Αθνα, 31 Μαρτου 2014

 

 

                                 ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ 

 

να νεο Κντρο Μεταμσχευσης Κερατοειδος, πλρες  οργανωμνο, απ τα πρτα στον ιδιωτικ τομα, λειτουργε πλον στην χρα μας και θα βοηθσει στην κλυψη των αναγκν Ελλνων  και Κυπρων ασθενν  που χρειζονται μεταμσχευση κερατοειδος.

Το Κντρο Μεταμσχευσης Κερατοειδος,  λειτουργε στο Mediterraneo Hospital στη Γλυφδα (Ηλεας 8-12) δπλα στο πρην αεροδρμιο του Ελληνικο.

 Η ανακονωση της λειτουργας του Κντρου γινε το περασμνο Σββατο(29 Μαρτου) κατ τη διρκεια Επιστημονικς Ημερδας με θμα «Μεταμσχευση Οργνων: Μνυμα Ζως», την οποα  διοργνωσε  το Mediterraneo Hospital,  στην αθουσα του δημοτικο συμβουλου του Δμου Γλυφδας.

Μλιστα, πως τονστηκε, απλυτα επιτυχες ταν οι πρτες μεταμοσχεσεις, πργμα που επιβεβαωσε με την ομιλα της Αγγλδα που υποβλθηκε σε διπλ μεταμσχευση!

«Η μεταμσχευση κερατοειδος εναι να θεκ δρο για την αποκατσταση της  ραση στους πσχοντες» τνισε ο διαπρεπς χειρουργς οφθαλματρος ,Επιστημονικς Διευθυντς του Οφθαλμολογικο Τμματος του Mediterraneo Hospital  και Αντιπρεδρος της Ελληνικς Εταιρεας Κερατοειδος Δρ  Ιωννης Μλλιας.

Σμφωνα με τα στοιχεα που παρουσασε ο Δρ Μλλιας  περπου 1000 ασθενες στην Ελλδα κθε χρνο χουν ανγκη μεταμσχευσης κερατοειδος, εν στις ΗΠΑ πραγματοποιονται περπου 40.000 μεταμοσχεσεις.

Η λειτουργα του  Κντρου Μεταμσχευσης Κερατοειδος στο Mediterraneo Hospital θα μεισει τις μεγλες λστες αναμονς που υπρχουν στα Δημσια Νοσοκομεα και  το χρνο αναμονς των ασθενν για την ανερεση του πολυπθητου μοσχεματος.

 «Το ποσοστ της επιτυχας της μεταμσχευσης κερατοειδος εναι πρα πολ υψηλ, αρκε να προηγεται νας καλς προεγχειρητικς λεγχος και να επιλγονται προσεκτικ οι ασθενες που πρκειται να χειρουργηθον» κατληξε στην ομιλα του ο Δρ Μλλιας.

 

M EDITERRANEO   HOSPITAL  ΚΑΙ   ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ

Το Mediterraneo Hospital  χει θετικ συνεισφορ στον τομα των μεταμοσχεσεων  και εναι απ τα πρτα ιδιωτικ νοσοκομεα που πρε δεια για τη δημιουργα Κντρου Μεταμσχευσης Κερατοειδος.

«Η ιδα της Δωρες Οργνων και Ιστν συνδεται με το ευρτερο πνεμα του εθελοντισμο και αποτελε πρξη ανθρωπισμο και πολιτισμο» τνισε απ την πλευρ της  η κ Γεωργα Ε Δραγνη αναισθησιολγος, Γενικ Διευθντρια και αντιπρεδρος του Δ.Σ Mediterraneo Hospital  και συμπλρωσε.

«Η δωρε οργνων αποτελε τη βασικ προπθεση για την πραγματοποηση του ιατρικο θαματος της μεταμσχευσης».

Σμφωνα με τα στοιχεα που παρουσασε η Γεωργα Ε Δραγνη το Mediterraneo Hospital χει θετικ συνεισφορ στον τομα των μεταμοσχεσεων .

Συγκεκριμνα το 2008, η οικογνεια  57χρονης  Γλυφαδιτισσας που νοσηλευταν και ταν εγκεφαλικ νεκρ, με την καθοδγηση της επιστημονικς ομδας του  Mediterraneo Hospital , πρσφερε πντε ργανα της για μεταμσχευση, χαρζοντας μια να ζω σε πντε συνανθρπους μας. Συγκεκριμνα:

Ø Το παρ  λαβε νδρας 54χρνων

Ø Ο να νεφρς μεταμοσχετηκε σε νδρα 44 χρνων, ο οποος κανε  αιμοκθαρση  8 χρνια

Ø Ο δετερος νεφρς δθηκε  σε νδρα 69 χρνων, με 3,5 χρνια στην αιμοκθαρση

Ø Οι κερατοειδες σε δυο2 συνανθρπους μας με σοβαρ πρβλημα ρασης

Επσης το  διο γινε το 2012  ταν  η οικογνεια  60χρονου Σουηδο, που νοσηλευταν χρισε τρα ργανα του για μεταμσχευση.

Ø Ο νας νεφρς μεταμοσχετηκε 56 χρνη Ελληνδα, η οποα υποβαλλταν τρα χρνια σε αιμοκθαρση

Ø λλος νεφρς σε  66χρνο λληνα, ο οποος περμενε 10 χρνια  και κανε αιμοκθαρση

Ø Το παρ δθηκε  σε νδρα 61 χρνων

Κατ τη διρκεια της Ημερδας με απφαση του Δ.Σ του Mediterraneo Hospital  απονεμθηκε στον σζυγο της 57χρονης Γλυφαδιτισσας τιμητικ πλακτα για την προσφορ των οργνων της .Η απονομ γινε απ τον δμαρχο Γλυφδας κ Κστα Κκκορη.

Στη σημασα του ρλου του γιατρο της Μονδας Εντατικς Θεραπεας αναφρθηκε στην ομιλα της η κ Μαρα Ε Πετρκη  παθολγος, εντατικολγος Διευθντρια ΜΕΘ του Mediterraneo Hospital .Συγκεκριμνα τνισε πως ο γιατρς της ΜΕΘ:

Ø Εναι ο επαγγελματας «κλειδ» για την αξηση της δωρες οργνων

Ø Εργζεται στην «πηγ» των μοσχευμτων (ΜΕΘ)

Ø Φροντζει για τον εντοπισμ, τον λεγχο και την κλινικ υποστριξη των δυνητικν δοτν

Ø Ενημερνει την οικογνεια του δυνητικο δτη για τη δωρε και την υποστηρζει

Ø Συντονζει σε τοπικ εππεδο τη διαδικασα δωρες οργνων σε συνεργασα με τον Ε.Ο.Μ, σμφωνα με τις διατξεις του νμου 2737/1999 «Μεταμοσχεσεις Ιστν και Οργνων»

 

Την Επιστημονικ Ημερδα τμησαν με την παρουσα τους ο πρεδρος του Εθνικο Οργανισμο Μεταμοσχεσεων καθηγητς κ Αλκιβιδης Κωστκης και ο πρην πρεδρος παιδατρος, εντατικολγος κ Αναστσιος Χατζς.

Ο κ Κωστκης αφο συνεχρη την διεθυνση του Mediterraneo Hospital  για την διοργνωση τη Ημερδας τνισε πως « Θα πρπει  λοι να γνωρζουμε  τι σμφωνα με τον τελευταο νμο χορηγονται δειες, για την δημιουργα Κντρων Μεταμσχευσης Κερατοειδος στον ιδιωτικ τομα. Δεν  χρειζεται πλον  οτε να πμε στο εξωτερικ οτε τποτα. Εδ γνονται οι μεταμοσχεσεις πως γνονται και σε οποιοδποτε μρος του κσμου».

 Απ την πλευρ του ο κ Χατζς , που συντνισε την Ημερδα, επικεντρθηκε στο  «μεγλο στοχημα» πως επε της Ελλδας που  πρπει να δσει μεγαλτερη μχη  για την λψη οργνων, μοσχευμτων απ νεκρος.

«Να μην υπρχει καμι αμφιβολα  τι η λη η διαδικασα της δωρες και της λψης οργνων,  εναι φανερ και συντονζεται απ τον ΕΟΜ.. Η νομοθεσα μας εναι πολ καλ, πολ αυστηρ, αυστηρτερη απ την συνθη ευρωπακ νομοθεσα, εναι ανφικτο για την χρα μας τα σα ακογονται για εμπορα οργνων στο εξωτερικ . Δεν υπρχει περπτωση αξιοποησης οργνου που χει ληφθε με παρνομο τρπο. ρα λοιπν δεν πρπει να τρομοκρατομαστε και στο νομα τι μπορε να συμβε κι αυτ, να μην κνουμε αυτ που πρπει, το οποο εναι καθκον και υποχρωση προς την κοινωνα και προς τους συνανθρπους μας, την δωρε οργνων».

www.mediterraneohospital.gr. 210 9117000

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 6932232466, 210 5058795, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.    www. cosmosep. gr

FACEBOOK: Cosmos ΕπικοινωναTWITTER: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.