.
2014-04-02 13:38:24

 

 

 


 

 

                                                                                                    Αθνα 2 Απριλου 2014

 

                            ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ

Θεαματικ εναι τα  πρτα αποτελσματα στην Ελλδα, δεκδων ασθενν που πασχαν απ οστεοαρθρτιδα και   προχρησαν στην αντικατσταση  γνατος(σε ολικ αρθροπλαστικ)  με εξατομικευμνη παραγγελα!

Η λλειψη πνου και η μεση κινητοποηση μετ το χειρουργεο εναι μερικ απ τα βασικ χαρακτηριστικ των ασθενν  που πασχαν απ οστεοαρθρτιδα και  καναν χρση του συνδυασμο της εξατομικευμνης πρθεσης αντικατστασης γνατος(κατ παραγγελα νο γνατο) με ελχιστα παρεμβατικ τεχνικ.

Τα πρτα αποτελσματα της επαναστατικς τεχνικς που εφαρμζει στην Ελλδα, σε ασθενες με οστεοαρθρτιδα, ο ορθοπεδικς χειρουργς  Δρ Σταρος Αλευρογιννης,MD,PhD και η ομδα του παρουσιστηκαν στην Αθνα σε Επιστημονικ Ημερδα  για Ορθοπεδικος Χειρουργος.

« Το κατ παραγγελα νο γνατο αποτελεται απ υλικ ευγενν μετλλων, ελαφρ και εναι συμβατ με το ανθρπινο σμα. Κατασκευζεται δε  στα μτρα του ασθενος» τνισε μιλντας στην Επιστημονικ Ημερδα ο Δρ Σταρος Αλευρογιννης κατ την παρουσαση των αποτελεσμτων.

Η χειρουργικ επμβαση δεν απαιτε μεγλη τομ στο γνατο και τοποθετεται με ειδικς μετρσεις. Απαιτε μως την εξειδκευση της χειρουργικς ομδας, υψηλ καμπλη εκμθησης του χειρουργο και  ριστη συνεργασα των συμμετεχντων στο χειρουργεο. Το  δε κστος  καλπτεται απ τα ασφαλιστικ ταμεα.

Η παρουσαση των αποτελεσμτων της επαναστατικς τεχνικς τυχε θερμν σχολων απ τους Ορθοπεδικος Χειρουργος καθς το σνολο των ασθενν μετ την επμβαση δλωσαν τι  :

 

Ø δεν πνεσαν καθλου

Ø δεν χασαν  αμα

Ø σηκθηκαν και κινητοποιθηκαν λγες ρες μετ την επμβαση

Ø πραν εξιτριο σε δυο ημρες,

Ø επανλθαν πλρως στις καθημερινς τους δραστηριτητες 10 ημρες μετ και

Ø χρειστηκαν ελχιστες συνεδρες φυσιοθεραπειν.

 

     ΑΜΕΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

"Ο συνδυασμς του εξατομικευμνου αν ασθεν προθετικο υλικο με την ελχιστα παρεμβατικ χειρουργικ τεχνικ, προσφρουν ριστο, μεσο μετεγχειρητικ αποτλεσμα, που διαφοροποιεται σημαντικ σε σχση με την κλασικ αρθροπλαστικ γνατος, που γνωρζουμε μχρι σμερα", ανφερε ο Δρ Αλευρογιννης.

Στην περπτωση αυτ, πως διευκρινζουν οι ορθοπεδικο χειρουργο, εφαρμζεται η γενικτερη φιλοσοφα της σγχρονης ιατρικς που πρεσβεει τι να "φρμακο" δεν κνει για λους τους ασθενες.

 τσι λοιπν η τεχνολογα οδηγθηκε  στη διαδικασα της κατασκευς γοντου "κατ παραγγελα", προθετικο δηλαδ υλικο που να αντιστοιχε στα ιδιατερα ανατομικ χαρακτηριστικ του ασθενος.

 Αυτ πραγματοποιεται με τη χρση της ψηφιακς τεχνολογας, καθς ο ασθενς υποβλλεται σε ειδικο τπου αξονικ μαγνητικ τομογραφα, τα αποτελσματα των οποων αποστλλονται ηλεκτρονικ στο εξωτερικ, σε πιστοποιημνο εργαστριο.

Εκε γνεται ανασνθεση των εικνων και κατασκευζονται τα υλικ στις μετρσεις  του ασθενος!

σον αφορ τη χειρουργικ τεχνικ, γνονται πολ μικρς τομς, αποφεγεται η "θυσα" μεγλων μυκν ομδων και του εκτατικο μηχανισμο, με αποτλεσμα να ελαχιστοποιονται ο μετεγχειρητικς πνος, η απλεια αματος και οι μετεγχειρητικς επιπλοκς.

 Το χειρουργεο εκτελεται με ασφλεια και σε ελχιστο χειρουργικ χρνο σε σχση με την κλασικ αρθροπλαστικ.

λα αυτ συμβλουν στην μεση κινητοποηση του ασθενος, ο οποος βαδζει απ την δια ημρα του χειρουργεου, χωρς εξωτερικ βοθεια. Η χρση φαρμακευτικς αγωγς περιορζεται και ο ασθενς βγανει απ την νοσοκομεο μετ απ δυο ημρες, κατ μσο ρο, ρα περιορζεται και το κστος νοσηλεας.

Το μεσο λειτουργικ αποτλεσμα εναι ριστο, συνθως δεν απαιτεται φυσιοθεραπεα.

Η χρση εξατομικευμνων προθετικν υλικν, που "κουμπνουν" απλυτα στην ανατομα του ασθενος, αλλ κυρως το φινρισμα και η ποιτητ τους σε συνδυασμ με την ριστη τοποθτησ τους στο χρο, εξασφαλζουν την μακρχρονη επιβωση της πρθεσης και απομακρνουν την πιθαντητα αναθεωρητικς επμβασης.

 

 OΣΤΕΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Η ΠΙΟ  ΣΥΧΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΕΒΑΣΗΣ

      νδειξη για την αντικατσταση του γνατος χουν κυρως οι ασθενες που πσχουν απ χρνια οστεοαρθρτιδα.

       Η οστεοαρθρτιδα εναι στην πραγματικτητα εκφυλιστικ νσος (προοδευτικ φθορ του χνδρου) της μσης ηλικας, προσβλλει κυρως τα κτω κρα με πιο συχν την ρθρωση του γνατος σε ποσοστ νω του 65%. 

      Μνο στην Ευρπη πνω απ 100 εκατομμρια  τομα υποφρουν απ αρθρτιδα και λλες ρευματικς νσους. Στη χρα μας σμφωνα με στοιχεα του Πανελληνου Ιατρικο Συλλγου,  το 14% του ελληνικο πληθυσμο αντιμετωπζει πρβλημα με τις αρθρσεις του, μια παθολογικ κατσταση που προκαλε πνο, απλεια εργατοωρν, κακ ποιτητα ζως και δυσχρεια εργασας.

 Μλιστα αν το πρβλημα δεν αντιμετωπιστε  γκαιρα, ο πσχων κινδυνεει με  σοβαρ αναπηρα .

Η οστεοαρθρτιδα εναι δη μια απ τις 10 πιο συχνς αιτες εργασιακς ανικαντητας στις προηγμνες χρες του κσμου. Πνω απ 80% των ασθενν με οστεοαρθρτιδα χουν καθημεριν πνο και περιορισμ της κινητικτητς τους, εν ποσοστ 25% δεν μπορον να εκτελσουν με ευκολα δραστηριτητες που αφορον την καθημεριντητ τους.

www. bioorthopediki.gr Τηλ: 210 778 6868, 6945215691

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 6932232466, 210 5058795, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.    www. cosmosep. gr

FACEBOOK: Cosmos ΕπικοινωναTWITTER: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.