2014-04-04 13:44:16


 

 

                                                                                                Αθνα 4 Απριλου 2014.

 

 

                              ΔΕΛΤΙΟ     ΤΥΠΟΥ

Στη μχη κατ του χρνου και υπρ της ομορφις επιστρατεει τρα η επιστμη  τα αυτλογα βλαστοκτταρα!

τσι η πλαστικ χειρουργικ με τη χρση αυτλογων βλαστοκυττρων εξαφανζει τις ρυτδες του λαιμο, (neck lifting), οι οποες …μαρτυρον την ηλικα γυναικν και ανδρν.

Δεν πρκειται για κτι νο, αλλ για επανσταση ,τονζουν οι πλαστικο χειρουργο, καθς τσο οι γυνακες, σο και οι νδρες μετ την επμβαση φανονται πολλ χρνια νετεροι.

Η επαναστατικ μθοδος εφαρμζεται με ιδιατερη επιτυχα στο εξωτερικ, αλλ τρα και στην Ελλδα απ εξειδικευμνους πλαστικος χειρουργος, καθς αποδεδειγμνα «φρενρει» το χρνο για μεγλο διστημα.

«Η ανρθωση του λαιμο με τη χρση βλαστοκυττρων και την εξαφνιση των ρυτδων εναι μα απ τις πιο αποτελεσματικς επεμβσεις, η οποα δεν αφαιρε μνο τα σημδια του χρνου, αλλ τοννει και αναπτερνει το ηθικ γυναικν και ανδρν» αναφρει ο διαπρεπς πλαστικς χειρουργς Δρ. Αθανσιος Αθανασου, που εφαρμζει τη μθοδο στην Ελλδα.

Ο λαιμς, πως τονζουν οι πλαστικο χειρουργο, εναι το σημεο του ανθρπινου σματος που πλττεται πιο πολ απ το χρνο. Μλιστα, στην πλειοψηφα των ανθρπων, επειδ το δρμα εναι πιο λεπτ σχηματζονται ρυτδες, οι οποες απεικονζουν πολ ντονα τα σημδια γρανσης και χαλρωσης, αλλζοντας τσι την  εικνα  εκατομμριων  ανδρν και γυναικν σε λο τον κσμο.

Δεν εναι υπερβολ τι ο ρυτιδιασμνος λαιμς αποτελε βσανο εκατομμυρων ανθρπων, αλλ και ταυτχρονα  καθημεριν  πθο για το πς θα απαλλαγον απ την εικνα αυτ.

Οι τεχνικς στο necklift διαφοροποιονται ανλογα με τη διγνωση και το ατιο που προκαλε τη χαλρωση. Αν πρκειται για γενικευμνη χαλρωση προσπου, μπορε να αντιμετωπιστε στα πλασια ενς ολικο facelift.

Εν αν πρκειται για συσσρευση λπους  ττε μπορε να αντιμετωπιστε με λιποαναρρφηση ανρτηση του μυδους πλατσματος. Η κθε περπτωση εναι διαφορετικ και πρπει να γνει λεπτομερς ανλυση για να αποφασιστε η κατλληλη θεραπεα.

Τα αποτελσματα της χρσης βλαστοκυττρων στην αντιγρανση του λαιμο παρουσιστηκαν στο 4ο Διεθνς Συνδριο Πλαστικν Χειρουργν στη Στουτγρδη (Γερμανα), απσπασαν τον θαυμασμ των σνεδρων.

              ΛΗΨΗ  ΑΥΤΟΛΟΓΩΝ  ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ

Το λπος λαμβνεται απ την κοιλι τους μηρος της γυνακας του νδρα και στη συνχεια γνεται μηχανικ απομκρυνση των βλαστοκυττρων.  Μετ απ ειδικ επεξεργασα τα βλαστοκτταρα εγχονται στο λαιμ. Χρις στη μοναδικ  αναγεννητικ τους ιδιτητα, αναζωογονον το δρμα απ μσα προς τα ξω με αποτλεσμα η βελτωση να γνεται μεσα ορατ.

«Ο συνδυασμς αυτς της μεθδου με την  εξειδκευση και την εμπειρα του πλαστικο χειρουργο στο neck lifting, εξασφαλζει πιο μακροχρνια αποτελσματα, λιγτερες τομς και μικρτερο χρνο αποθεραπεας»,  διευκρινζει ο διακεκριμνος πλαστικς χειρουργς Δρ. Αθανσιος Αθανασου,   και συμπληρνει τι: «H επμβαση κρνεται επιτυχς ταν επσης χουμε καταφρει να βελτισουμε αισθητ την ψη του λαιμο, εναρμονζοντας μως το αποτλεσμα με τα υπλοιπα χαρακτηριστικ του προσπου. O λαιμς μετεγχειρητικ πρπει να φανεται φυσικς, σφριγηλς, χωρς μυκς μπντες να προβλλουν».

Το αποτλεσμα κθε ττοιας επμβασης εναι καλτερο ταν πραγματοποιηθε τον κατλληλο χρνο και χι ταν οι ρυτδες γνουν πολ βαθις. Για το λγο αυτ, το ποια τομα εναι κατλληλα για την εφαρμογ της μεθδου κρνει  μνο ο πλαστικς χειρουργς.

«Οποιοσδποτε νδρας γυνακα εμφανζει χαλρωση στην περιοχ του λαιμο και πτυχς, αλλ το δρμα διατηρε μα σχετικ ελαστικτητα, θεωρεται ιδανικς υποψφιος γι’ αυτ την επμβαση. μως θα πρπει  να απευθνονται στον πλαστικ χειρουργ πριν οι ρυτδες γνουν πολ βαθις» καταλγει  ο Δρ. Αθανασου.

Ακμη, σμφωνα με τους πλαστικος χειρουργος, το αποτλεσμα μετ απ να necklift εξαρτται επσης απ τα χαρακτηριστικ της επιδερμδας κθε ανθρπου αλλ και το χρνο που επιλγεται για να γνει η επμβαση. Δηλαδ αν ο λαιμς χει υποστε μικρ φθορ απ το χρνο, το αποτλεσμα θα διαρκσει περισστερο. Θα πρπει  να χουμε υπ ψιν μας, τι καμα επμβαση δεν σταματει μνιμα το χρνο. Καθυστερε μως τις φθορς του και τις απαλνει για αρκετ μεγλο χρονικ διστημα.

Η επμβαση μπορε να γνει με τοπικ αναισθησα και μθη. Το εδος μως της αναισθησας που χρησιμοποιε ο ιατρς καθορζεται και απ το εν ο ασθενς επιθυμε και λλες αισθητικς επεμβσεις παρλληλα με αυτ του λαιμο (facelift, browlift). Σε αυτς τις περιπτσεις χρησιμοποιεται γενικ αναισθησα, τσι στε ο ασθενς να μην ταλαιπωρηθε παραμνοντας ακνητος για αρκετ ρα.

www.abh-medicalgroup.com, www.athens-beverlyhills.com,

 τηλ. 210 8949090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 6932232466, 210 5058795, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.    www. cosmosep. gr

FACEBOOK: Cosmos ΕπικοινωναTWITTER: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.