2014-04-28 18:13:32

 

 

 

 

 

                                                                       Αθνα 28 Απριλου 2014.

 

 

                                 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 

Τερστια αιμορραγοσα πληγ, σε ανθρπινο δυναμικ και χρμα, εναι  για την σγχρονη κοινωνα  οι θνατοι και οι αναπηρες που προκαλονται απ τα Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδια!

Κι αυτ γιατ περισστεροι απ 450.000 νθρωποι πεθανουν, εν δεκδες χιλιδες μνουν ανπηροι κθε χρνο στην Ευρπη απ Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδια, κυρως λγω λλειψης Πρτυπων Μονδων Αντιμετπισης στα νοσοκομεα!

Στην Ελλδα απ τα περπου 35.000 νεα εγκεφαλικ χνονται κθε χρνο πνω απ 12.000 τομα, εν το μσο ετσιο κστος  νοσηλεας για κθε ασθεν  κυμανεται απ 13.650 μχρι 34.000 ανλογα με την βαρτητα, καθς το Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδιο (ΑΕΕ) αποτελε σμερα την 2η αιτα θαντου και την  1η αιτα αναπηρας στους ενλικες.

 Σμφωνα με διεθνες στατιστικς και πολυκεντρικς  μελτες απ διαφορετικς χρες, το 30% απ αυτος θα εχαν σωθε και το 25% θα εχαν αποφγει την αναπηρα, αν  εχαν νοσηλευτε μεσα  σε Πρτυπη Μονδα Αντιμετπισης Εγκεφαλικν Επεισοδων.

Τα στοιχεα αυτ παρουσιστηκαν σε Επιστημονικ Ημερδα με θμα «Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδια: Το παρν και το μλλον» , την οποα διοργνωσε  το Mediterraneo Hospital  ( Ηλεας 8 -12 Γλυφδα).

Η Επιστημονικ Ημερδα διοργανθηκε με αφορμ την λειτουργα στο Mediterraneo Hospital  της πρτης στην Ελλδα (σε δημσιο και ιδιωτικ νοσοκομεο) Πρτυπης Μονδας Αντιμετπισης Εγκεφαλικν Επεισοδων.

«Τα στατιστικ στοιχεα που παρουσιστηκαν στην Ημερδα και απεικονζουν τον ακρυκτο πλεμο με τους εκατοντδες χιλιδες νεκρος και αναπρους, επιβεβαινουν την αναγκαιτητα δημιουργας και λειτουργας στο νοσοκομεο μας της Πρτυπης Μονδας Αντιμετπισης Εγκεφαλικν Επεισοδων» δλωσε  η κ Γεωργα Ε Δραγνη αναισθησιολγος, Γενικ Διευθντρια και αντιπρεδρος του Δ.Σ Mediterraneo Hospital . και συμπλρωσε:

«Δεν εναι δυνατν τη στιγμ που σε λες τις σγχρονες κοινωνες αναπτσσονται ραγδαα Μονδες ΑΕΕ (stroke units), στην Ελλδα  να μην υπρχει οτε μα, εν απαιτονται  για τις ανγκες μας τουλχιστον 50!

 Πιστεουμε τι με την λειτουργα της 1ης  Πρτυπης Μονδας Αντιμετπισης Εγκεφαλικν Επεισοδων ,η αντιμετπιση του οξος εγκεφαλικο επεισοδου, σμφωνα με τα διεθν πρωτκολλα, ρχεται να συμπληρσει την δη απ χρνια λειτουργοσα στο νοσοκομεο μας Επεμβατικ Μοναδα αντιμετπιση του οξος καρδιαγγειακο επεισοδου.

Μ ’αυτν τον τρπο  συμβλλουμε  απ την πλευρ μας στην σωτηρα   συνανθρπων μας, αλλ αποδεικνουμε ταυτχρονα τι και στην  Ελλδα της κρσης νοσοκομειακς δομς εναι εφμιλλες  με  αντστοιχα διεθν κντρα».

 

Σμφωνα με σα ανφερε στην ομιλα του ο εξειδικευμνος στην αντιμετπιση των εγκεφαλικν παθολγος  κ. Κωνσταντνος  Βμμος, Επιστημονικς  Συντονιστς  της Μονδας Εγκεφαλικν του Μediterraneo, «την επμενη δεκαετα θα χουμε αξηση των νεκρν και των αναπρων , αν δεν δημιουργηθον Πρτυπες Μονδες Αντιμετπισης κι αυτ γιατ μελτες  χουν δεξει τι οι μονδες εγκεφαλικν μεινουν μχρι και 30% την θνησιμτητα των ασθενν,  25% την αναπηρα αλλ και σημαντικ την ανγκη για ιδρυματισμ των ασθενν».

Εναι αποδεδειγμνο τι η νοσηλεα σε Πρτυπη Μονδα μεινει σε σημαντικ βαθμ τις κριες αιτες θαντου των ασθενν με ΑΕΕ που εναι:

Ø η πνευμονα,

Ø οι ουρολοιμξεις,

Ø η πνευμονικ εμβολ

Ø οι υποτροπς των εγκεφαλικν.

 

              Η   ΠΡΟΤΥΠΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ MEDITERRANEO

 

Σμφωνα με τον Επιμελητ του Νευρολογικο Τμματος  κ  Αλκη Ψυχογι,  «Η Πρτυπη Μονδα Αντιμετπισης Αγγειακν Εγκεφαλικν Επεισοδων  του Mediterraneo Hospital εναι να διακριτ τμμα του νοσοκομεου  με εξειδκευση στην αντιμετπιση ασθενν με Αγγειακ Εγκεφαλικ Επεισδιο. Στελεχνεται απ πολυδναμη ομδα. Παρχει ολοκληρωμνη φροντδα που ξεκιν απ την επεγουσα αντιμετπιση  και διαρκε καθ λη την διρκεια της νοσηλεας του ασθεν».

Στην μονδα ΑΕΕ του Mediterraneo Hospital νοσηλεονται λοι οι ασθενες με ΑΕΕ ανεξαρττως τπου (ισχαιμικ αιμορραγικ), φλου, ηλικας βαρτητας (συμπεριλαμβανομνων και αυτν που χρειζονται αναπνευστικ υποστριξη-Μονδα Εντατικς Θεραπεας).

 Στο εππεδο της στελχωσης αποτελεται απ Νευρολγο με εξειδκευση στο ΑΕΕ (stroke specialist) λο το 24ωρο,  ο οποος βρσκεται σε στεν συνεργασα με μια σειρ λλων ειδικοττων (νευροχειρουργος, νευροεπεμβατικος, αγγειοχειρουργος, καρδιολγους, αιματολγους ειδικος στην πξη-θρμβωση).

Σε , τι αφορ το νοσηλευτικ προσωπικ στελεχνεται απ νοσηλευτς με ειδκευση στην φροντδα και την παρακολοθηση ασθενν με ΑΕΕ. Ταυτχρονα γνεται πριμη ναρξη φυσιοθεραπεας (απ το πρτο 24ωρο αν η κατσταση του ασθενος επιτρπει) και λογοθεραπεας σε συνεργασα με το τμμα αποκατστασης του νοσοκομεου. Με την ομδα συνεργζεται ο νευροψυχολγος και ο κλινικς διαιτολγος του νοσοκομεου.

Η Mονδα ΑΕΕ του, Mediterraneo Hospital πως ανφερε ο διευθυντς του Νευροχειρουργικο τμματος κ Γιργος Αθανασου παρχει ολοκληρωμνη φροντδα η οποα ξεκιν απ το πρωτκολλο συναγερμο θρομβλυσης, σμφωνα με το οποο γνονται οι υπεροξεες παρεμβσεις (θρομβλυση, θρομβεκτομ) για την ταχεα αποκατσταση της φυσιολογικς ρος αματος στα αποφραγμνα αγγεα.

« Κτι ττοιο μως, θα πρπει να γνει σε αυστηρ χρονικ πλασια. πως εναι γνωστ «ο χρνος εναι εγκφαλος», καθς κθε λεπτ που καθυστερε μια ττοια παρμβαση χνονται περπου δυο εκατομμρια νευρικ κτταρα» τνισε ο κ Αθανασου.

Σημαντικ σημεο που πρπει να τονιστε, πως ανφεραν σχεδν λοι οι ομιλητς, εναι η γργορη αναγνριση των σημεων του ΑΕΕ:

Ø αδυναμα στο χρι στο πδι,

Ø πτση της γωνας του στματος,

Ø αλλαγ της ομιλας

Αφο το συγγενικ περιβλλον αναγνωρσει τα σημδια του εγκεφαλικο θα πρπει μεσα να καλσει ασθενοφρο στε να κερδηθε η μχη με τον χρνο (πως ακριβς στο μφραγμα και στο τροχαο ατχημα).

Στη συνχεια ο ασθενς, σμφωνα με το  Διευθυντ του Νευρολογικο Τμματος κ Κωνσταντνο Τκη, παρακολουθεται εντατικ (monitoring νευρολογικς κατστασης, αρτηριακς πεσης, ηλεκτροκαρδιογραφματος, οξυγνου-αναπνος, θερμοκρασας) για τουλχιστον 48-72 ρες.

 Ταυτχρονα προχωρ το διαγνωστικ work up (λεγχος εξωκρνιων και ενδοκρνιων αγγεων, καρδις κλπ.) και οι  αντστοιχες θεραπευτικς παρεμβσεις (π.χ. προσαρμογ αντιθρομβωτικς αγωγς, καρωτιδικ ενδαρτηρεκτομ κλπ.), εν υπρχει γκαιρη και ταχεα αντιμετπιση των πιθανν επιπλοκν.

 

  ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΜΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Η οικονομικ επιβρυνση των συστημτων υγεας, των ασφαλιστικν συστημτων και  των οικογενειν των ασθενν εναι τερστιες, καθς  το μσο ετσιο κστος για κθε ασθεν με εγκεφαλικ κυμανεται στην Ευρπη απ 13.650 μχρι 34.000 ανλογα με την βαρτητα!

Στην Ελλδα την τριετα 2006-2009 στο κστος νοσηλεας των ασθενν με εγκεφαλικ εχαμε αξηση κατ 17,3% και απ 831.265.000 φτασε το 1.004.180.000 ευρ !

 Εναι εντυπωσιακ τι πνω απ 1 δις € στοιχζει ετησως στη μαστιζμενη απ την κρση χρα μας  η αντιμετπιση των ασθενν που προσβλθηκαν απ εγκεφαλικ επεισδιο, δηλαδ το 10% περπου του προπολογισμο για την Υγεα!

Αν προστεθε σε αυτ το τερστιο και μη υπολογισμνο κστος, ψυχικ και οικονομικ, της κθε οικογνειας που καλεται να αντιμετωπσει μσα στους κλπους της τον χρνια πσχοντα ασθεν με αναπηρες απ το ΑΕΕ, αντιλαμβνεται κανες πσο σημαντικ εναι να μειωθε ο αριθμς των ατμων που πεθανουν μνουν ανπηροι.

Στην Ημερδα μλησαν επσης ο  διευθυντς τμματος Επεμβατικς Νευροακτινολογας κ Νκος Τσαμπουλος με θμα «Η ενδοαυλικ αντιμετπιση του ΑΕΕ», ο διευθυντς Επεμβατικς καρδιολογας κ Αθανσιος Μαγγνας  με θμα «Εγκφαλος- Καρδι. Συσχτιση-παραλληλισμο», ο αιματολγος κ Γρηγρης Γεροτζιφας με θμα « ο ρλος του αιματολογικο ελγχου στο ΑΕΕ» και ο επιστημονικς διευθυντς του Κντρου Αποκατστασης «Ιατρικ σκηση» φυσατρος κ Ζκος Κντρος.

www.mediterraneohospital.gr. 210 9117000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Νκος Γαραντζιτης τηλ. 69322324666932232466, 210 5058795, 210 5026051

E-MAIL: ngara@otenet.gr.    www. cosmosep. gr

FACEBOOK: Cosmos ΕπικοινωναTWITTER: COSMOS ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.